Rounding

Problem #6

Tags: floating-point if-else

Who solved this?

Back to English version

Atunci când un program conține numere care au o parte fracționară, preferăm uneori să rotunjim asemenea valori la cel mai apropiat număr întreg, deoarece nu ne înteresează zecimalele. Vom folosi acest procedeu ulterior, în cadrul altor probleme (pentru a simplifica răspunsurile).

Datele de intrare consistă din câteva perechi de numere. Pentru fiecare pereche, sarcina ta este să împarți primul număr la al doilea și să rontunjești câtul la cel mai apropiat număr întreg.

În cazul in care partea fracționară este exact 0.5, numărul ar trebui rotunjit prin adaos (poți aduna 0.5 la numărul inițial). Pentru numerele negative "mai mare" înseamna "mai aproape de zero". Poți consulta acest articol pe Wikipedia despre Rounding pentru mai multe explicații.

Dacă in problemele viitoare va fi necesară rotunjirea rezultatului, poți folosi acest procedeu (excepție fiind cazul în care un alt procedeu este specificat)

Datele de intrare conțin pe o singură linie numărul de perechi.
Următoarele linii conțin perechile de numere propriu-zise.
Răspunsul ar trebui să conțină câtul fiecarei perechi, rotunjit prin procedeul descris mai sus si separat prin spațiu.

Exemplu:

Date de intrare:
3
12 8
11 -3
400 5

Răspuns:
2 -4 80
You need to login to get test data and submit solution.