Minimum of Two

Problem #4

Tags: if-else simple

Who solved this?

Back to English version

Pentru mai multe explicații, urmărește acest video

Marea majoritate a programelor sunt capabile să aleagă dintre diverse optiuni, decizii. Acum vei descoperi un nou concept, numit programarea condițională. Acest concept are la bază declarații de tip if ... else in urmatorul format:

IF o_oarecare_condiție THEN
    ia_această_decizie
ELSE
    ia_cealaltă_decizie
ENDIF

În dependență de limbajul de programare pe care îl folosești, sintaxa acestuia poate fi diferită, iar partea else poate fi opțională.

Poți afla mai multe citind acest articol pe wikipedia Conditional statements. Sarcina ta este să gasești numărul minim dintre două numere naturale.

Datele de intrare conțin pe prima line - numarul total de perechi.
Următoarele linii conțin perechile de numere propriu-zise.
Răspunsul ar trebui să conțină numărul minim din fiecare pereche, separat prin spațiu.

Exemplu:

Date de intrare:
3
5 3
2 8
100 15

Răspuns:
3 2 15
You need to login to get test data and submit solution.