Minimum of Three

Problem #5

Tags: if-else

Who solved this?

Back to English version

Pentru mai multe explicații, urmărește acest video

Încă un pic de antrenament cu programarea condițională, acum vom scrie un program care constă din câteva declarații condiționale mai complexe.

Sugestie: O declarație de tip if ... else ar putea fi (și ar trebuie de altfel sa fie) imbricată in interiorul unei alte declarații, pentru a rezolva această problemă într-un mod eficient.

Căteva triplete de numere îți vor fi furnizate. Sarcina ta este să găsești valoarea minimă dintre fiecare aceste trei valori.

Datele de intrare conțin pe prima line - numarul total de triplete.
Următoarele linii conțin tripletele de numere propriu-zise.
Răspunsul ar trebui să conțină numărul minim al fiecărui triplet, separat prin spațiu.

Exemplu:

Date de intrare:
3
7 3 5
15 20 40
300 550 137

Răspuns:
3 15 137
You need to login to get test data and submit solution.